Vi tilbyder

Det kan være svært at vise billeder af, hvad vi har lavet gennem tiden; det meste er begravet under jorden.

Hindsholm Entreprenørforretning holder til på Guldgravergaarden, og når jeg bliver spurgt, om vi så har fundet guld, må jeg svare: Endnu ikke, men vi graver stadigvæk.

For at moderne mennesker kan leve og bo, kræver det, at der under jorden findes et netværk af ledninger og rør, som henter og bringer rent vand, brugt vand, varmt vand, lyd og billede, og det er denne infrastruktur, vi kan være med til at etablere.

Beton er et lidt upåagtet materiale, som de fleste ønsker at skjule under mursten, klinker, bag grøn bevoksning osv. Egentlig er det en fantastisk opfindelse – først gjort af romerne, dernæst glemt i 1400 år – for endelig nu at være det altdominerende fundament – bogstaveligt talt – i al byggeaktivitet.

Vi kan spule dræn og kloakledninger, klippe hegn, vedligeholde grusveje, grave vandhuller, bygge diger, etablere kystsikring med kampestem, i det hele taget alt, hvor der er behov for gravemaskiner og jordflytningsmateriel.